Στην Κυρία Θεοτόκο.Όταν ενοχλούν οι πονηροί λογισμοί.


Παναγία Δέσποινά μου Θεοτόκε,αποδίωξον απ' εμού του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου την ακηδίαν, την λήθην, την άγνοιαν, την αμέλειαν καί πάντας τους πονηρούς λογισμούς, και αισχρούς και βλασφήμους, αποσόβησον εκ της αθλίας και ταλαιπώρου μου καρδίας, και εκ της μεμολυσμένης μου ψυχής και εκ του εσκοτισμένου μου νοός. και κατάσβεσόν μου την φλόγα των παθών και ελέησον και βοήθησόν μοι, ότι ασθενής και ταλαίπωρος ειμί εγώ και ρύσαί με από των επερχομένων μου πονηρών ενθυμήσεων και προλήψεων και πασών των κακών μου ελευθέρωσον πράξεων, των εν νυκτί και ημέρα και βοήθησόν μοι, Δέσποινα Θεοτόκε, η καθαρωτέρα των ουρανών, και των αμαρτωλών μεσίτρια ότι υπερευλογημένη υπάρχεις υπέρ πάσας τας γενεάς, και δοξάζεταί σου το πανάγιον όνομα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
(Του νομοφύλακος Ιωάννου Διακόνου του Ευγενικού,αδελφού Μάρκου του Εφέσου.)
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.