1. Της γαστριμαργίας
2. Της πορνείας
3. Της φιλαργυρίας
4. Της οργής
5. Της λύπης
6. Της ακηδίας
7. Της κενοδοξίας
8. Της υπερηφάνειας.
Το να μας παρενοχλούν ή να μην μας παρενοχλούν οι οκτώ αυτοί εμπαθείς λογισμοί, αυτό δεν είναι στην εξουσία μας.
Το να επιμένουμε όμως σε αυτούς ή να μην επιμένουμε, να κινούμε τα πάθη ή να μην τα κινούμε, αυτό είναι στην εξουσία μας. Η κατάργηση των οκτώ παθών ας γίνεται με τον εξής τρόπο. Με την εγκράτεια καταργείται η γαστριμαργία. Με τον Θείο πόθο και την επιθυμία των μελλόντων αγαθών καταργείται η πορνεία.
Με την συμπάθεια προς τους φτωχούς καταργείται η φιλαργυρία. Με την αγάπη και την καλοσύνη προς όλους,καταργείται η οργή. Με την πνευματική χαρά καταργείται η κοσμική λύπη. Με την υπομονή την καρτερία και την ευχαριστία προς τον θεό καταργείται η ακηδία. Με την κρυφή εργασία των αρετών και την συνεχή προσευχή με συντριβή καρδιάς, καταργείται η κενοδοξία. Με το να μην κρίνει κανείς τον άλλο, ή να τον εξευτελίζει, όπως έκανε ο αλαζόνας Φαρισαίος, αλλά να νομίζει τον εαυτό του τελευταίο από όλους καταργείται η υπερηφάνεια.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

0 σχόλια Blogger 0 Facebook

 
ΕΙΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ... © 2013. All Rights Reserved. Share on Themes24x7. Powered by Blogger
Top