Τον Κύριον υμνείτε..

Ευλογείτε, πάντα τα έργα Κυρίου, τον Κύριον, υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε, άγγελοι Κυρίου, ουρανοί Κυρίου, τον Κύριον.
Ευλογείτε, ύδατα τα υπεράνω τον ουρανόν, πάσαι αι Δυνάμεις Κυρίου, τον Κύριον. Ευλογείτε, ήλιος και σελήνη, άστρα του ουρανού, τον Κύριον.
Ευλογείτε, ύδατα τα υπεράνω τον ουρανόν, πάσαι αι Δυνάμεις Κυρίου, τον Κύριον.
 Ευλογείτε, ήλιος και σελήνη, άστρα του ουρανού, τον Κύριον.
 Ευλογείτε, φως και σκότος, νύκτες και ημέραι, τον Κύριον. 
Ευλογείτε, πας όμβρος και δρόσος, πάντα τα πνεύματα, τον Κύριον.
 Ευλογείτε, πυρ και καύμα, ψύχος και καύσων, τόν Κύριον. 
Ευλογείτε, δρόσοι και νιφετοί, πάγοι και ψύχος, τον Κύριον.
 Ευλογείτε, πάχναι και χιόνες, αστραπαί και νεφέλαι τον Κύριον.
 Ευλογείτε, γη, όρη και βουνοί, και πάντα τα φυόμενα εν αυτή, τον Κύριον. 
Ευλογείτε, πηγαί, θάλασσα, και ποταμοί, κήτη, και πάντα τα κινούμενα εν τοις ύδασι, τον Κύριον. Ευλογείτε, πάντα τα πετεινά του οὐρανού, τα θηρία και πάντα τα κτήνη, τον Κύριον.
 Ευλογείτε, υιοί των ανθρώπων, ευλογείτω τον Κύριον. 
Ευλογείτε, Ιερείς Κυρίου, δούλοι Κυρίου, τον Κύριον. 
Ευλογείτε, πνεύματα και ψυχαί Δικαίων, όσιοι και ταπεινοί τη καρδία, τον Κύριον. 
Ευλογείτε, Ανανία, Αζαρία, και Μισαήλ, τον Κύριον. 
Ευλογείτε, Απόστολοι, Προφήται, και Μάρτυρες Κυρίου, τον Κύριον. 
Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν, και Άγιον Πνεύμα τον Κύριον. 
Αινούμεν, ευλογούμεν, και προσκυνούμεν τον Κύριον.
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.