η απλότητα της ψυχής και η αγνότητα της κάνουν θαυματα.. ωραία διδακτική ιστορία